طرح «شورا ، مسجد و مردم» در مساجد شیراز اجرا می شود
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تلاش برای انتقال پلیس راه بوشهر به خارج از محدوده شهر