1دبیر اجرایی پنجاه و یکمین اجلاس رسمی مجمع مشورتی شوراهای اسلامی و شهرداریهای مراکز استانهای کشور ( 17 / 2 / 1394 )
2رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان فارس ( از 19 / 6 / 1393 تاکنون )
3عضو هیأت امناء حوزه های علمیه ( از 28 / 9 / 1392 تاکنون )
4سرپرست هیأت ورزشهای همگانی استان فارس ( از 9 / 5 / 1392 )
5مشاور شهردار و مدير حوزه شهردار ( از 21 / 1 / 1391 تاکنون )
6مشاور شهردار شيراز و مسئول دبيرخانه پيگيري امور شوراي اسلامي شهر شيراز با حفظ سمت قبلي ( از 11 / 2 / 1390 )
7مدير امور اداري شهرداري شيراز ( از 4 / 12 / 1389 )
8فرماندار شهرستان اقلید ( از 29 / 7 / 1386 )

9تدريس در دانشگاه پيام نور واحد اقليد
10مدیر نهضت سواد آموزی استان فارس
11رئیس اداره نهضت سواد آموزی شیراز
12معاون اداری و مالی نهضت سوادآموزی استان فارس
13عضو هسته گزینش نهضت سواد آموزی استان فارس
14عضو هیأت منصفه مطبوعات استان فارس
15دبیر شورای برنامه ریزی منطقه دو کشور
16عضو شورای اسلامی شهر شیراز
17سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز
18رئیس شورای نام گذاری شهر شیراز
19عضو کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی ، بودجه و حقوقی و تلفیق و هماهنگی دستگاهها در شورای اسلامی شهر شیراز
20عضو کارگروه تفسیر قرآن مجید استان فارس
21عضو هیأت امنای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس
22دبیر سومین اجلاس کمیسیون های فرهنگی اجتماعی ده شهر کشور
23عضو زیر گروه تهیه اطلاعات پیرامون موقعیت اجتماعی شهر شیراز جهت انتخاب شیراز به عنوان شهر ادبی کشور
24معاون مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری فارس
25عضو هیأت رئیسه سبک شوتوکان کاراته بین المللی استان فارس